Εγγραφές

Οι τρόποι εγγραφής των αθλητών είναι :

 1. Ηλεκτρονική αίτηση που θα βρεις στο site του Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Πάτρας 2022 «Φάνης Τσιμιγκάτος» https://patrasnighthalfmarathon.gr/ στο μενού «Εγγραφές» υπομενού «Ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής ημιμαραθωνίου» ή «Ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής δρόμου 5.000 μ.»
 2. Αποστολή έντυπης αίτησης στο email  run@patrasnighthalfmarathon.gr
 3. Αυτοπροσώπως στα κέντρα εγγραφών του Αγώνα
  α.  Μέγαρο Λόγου & Τέχνης, Ισόγειο – Πλατεία Γεωργίου 17  Πάτρα  τηλ. 2610-271609 κινητό 6937-295010 καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή 9.00΄- 12.00΄ και 16.00΄- 22.00΄ &
  β. Αθλητικό Κέντρο Λαδόπουλου Γραφείο ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ – Τέρμα Ηλέκτρας & Τεμπών Πάτρα καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή  19.0΄- 21.00΄ και Σάββατο 10.00΄- 12.00΄

Οι κατηγορίες εγγραφής είναι :

 1. Ατομική εγγραφή για μεμονωμένα άτομα

Για να παραλάβει τον αθλητικό του εξοπλισμό και να συμμετάσχει στον αγώνα ανήλικος δρομέας, που έχει κάνει ατομική εγγραφή με οποιονδήποτε τρόπο, πρέπει ο κηδεμόνας το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα του αγώνα Παρασκευή 14 Οκτωβρίου και ώρα 20.00΄ να έχει προσκομίσει στη Γραμματεία του αγώνα τη δική του αστυνομική ταυτότητα και του ανήλικου εγγεγραμμένου δρομέα καθώς και υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του για τη συμμετοχή του ανήλικου δρομέα στον αγώνα με γνήσιο υπογραφής. Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλλει και ηλεκτρονικά τα παραπάνω δικαιολογητικά σκαναρισμένα (ταυτότητα εμπρός – πίσω) στο e–mail  run@patrasnighthalfmarathon.gr

 1. Ομαδική εγγραφή

Ομαδική εγγραφή μπορούν να κάνουν άτομα που συγκροτούν ομάδα 8 τουλάχιστον ατόμων μικτά στα αγωνίσματα 5.000 μ. και Ημιμαραθωνίου, ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας και ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε κάποια συλλογικότητα, οργανισμό, δημόσια υπηρεσία, εταιρεία κ.ο.κ., με μόνη προϋπόθεση την επιθυμία να συμμετάσχουν σαν ομάδα.

Με τη δήλωση ομαδικής εγγραφής ορίζεται αρχηγός της ομάδας ο οποίος την εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα και σε περίπτωση απουσίας του αρχηγού για οποιονδήποτε λόγο ορίζεται αντικαταστάτης του.

Ο αρχηγός της ομάδας ή αν απουσιάζει κατά την παραλαβή του αθλητικού εξοπλισμού των μελών της ομάδας ο αντικαταστάτης του, πρέπει να προσκομίσει την αστυνομική του ταυτότητα και το παραστατικό αποπληρωμής του αντιτίμου συμμετοχής της ομάδας του.

Εάν η ομάδα έχει ανήλικους δρομείς ο αρχηγός της ομάδας, προσκομίζει τις υπεύθυνες δηλώσεις συγκατάθεσης  των κηδεμόνων τους με γνήσιο υπογραφής το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα του αγώνα Παρασκευή 14 Οκτωβρίου και ώρα 20.00΄ στη Γραμματεία του αγώνα μαζί με την αστυνομική του ταυτότητα. Μπορεί να υποβάλλει και ηλεκτρονικά τα παραπάνω δικαιολογητικά σκαναρισμένα (ταυτότητα εμπρός – πίσω) στο e–mail  run@patrasnighthalfmarathon.gr

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ισόποσο με το αντίτιμο συμμετοχής εκδίδεται μόνο αν ζητηθεί εντός ενός μηνός από την διεξαγωγή του αγώνα με την καταβολή πλέον ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομαδικές εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. 2610-271609 και κινητό 6937-295010  καθημερινά (εκτός αργιών) 9.00΄- 12.00΄και 19.00΄- 21.00΄ και Σάββατο 10.00΄- 12.00΄

Πριν την εγγραφή είναι απαραίτητη η ανάγνωση και η αποδοχή των Κανονισμών, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Προσοχή : Στην αίτηση εγγραφής πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία και να είναι πλήρως συμπληρωμένη

 

Κόστος συμμετοχής

Η συμμετοχή  των δικαιούχων Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), των ανέργων, των Πολυτέκνων – Τριτέκνων, των ΑΜεΑ και των πασχόντων από χρόνιες βαριές ασθένειες είναι δωρεάν.

Ακολουθούν την κανονική διαδικασία εγγραφής υποβάλλοντας επιπρόσθετα οποιοδήποτε έγγραφο που καταδεικνύει ότι ανήκουν σε μία από τις παραπάνω ομάδες και τους παρέχεται δωρεάν το ενισχυμένο πακέτο αθλητικού εξοπλισμού.

 

 

Αγώνισμα

 

Εγγραφή

Πακέτο

Βασικό

Ενισχυμένο

 

Δρόμος 1.000 μ.

Ατομική

Δωρεάν

4,00 ευρώ

Ομαδική

 

Δρόμος 5.000 μ.

Ατομική

6,00 ευρώ

10,00 ευρώ

Ομαδική

4,00 ευρώ

8,00 ευρώ

 

Ημιμαραθώνιος

Ατομική

10,00 ευρώ

14,00 ευρώ

Ομαδική

8,00 ευρώ

12,00 ευρώ

Παροχές

Βασικό πακέτο παροχών

 1. Αριθμός συμμετοχής
 2. Αναμνηστικό μετάλλιο
 3. Τροφοδοσία αγώνα και τερματισμού

Ενισχυμένο πακέτο παροχών

 1. Αριθμός συμμετοχής
 2. Αναμνηστικό μετάλλιο
 3. Τροφοδοσία αγώνα και τερματισμού
 4. Αναμνηστική τεχνική μπλούζα

Τρόποι πληρωμής

 1. Δια ζώσης κατάθεση σε λογαριασμό του ΑΟΠ Κούρος
  Τράπεζα Alpha Bank
  IBAN GR 1401405340534002002012267
 2. Με e–Baking στο παραπάνω IBAN

Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή ενός αθλητή πρέπει να καταβληθεί το αντίτιμο συμμετοχής εντός τριών ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής και να αποσταλεί το παραστατικό τραπέζης (αποδεικτικό κατάθεσης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση run@patrasnighthalfmarathon.gr ή να προσκομιστεί αντίγραφο του παραστατικού της τράπεζας στα Κέντρα εγγραφών τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους (αναφέρονται στο κεφάλαιο «Εγγραφές».

Τις τρεις (3) τελευταίες ημέρες πριν τον αγώνα 12, 13,14 Οκτωβρίου δεν ισχύει η προθεσμία των τριών (3) ημερών υποβολής του παραστατικού τραπέζης και σε κάθε περίπτωση όποιος εγγραφεί το τελευταίο τριήμερο πριν τον αγώνα, πρέπει να το υποβάλει μέχρι την προηγουμένη ημέρα του αγώνα Παρασκευή 14 Οκτωβρίου και ώρα 21.00΄.

Προσοχή :
1. Είναι απόλυτα απαραίτητο να αναγράφεται στο καταθετήριο
    α. το όνομα του αιτούντα συμμετοχή και
    β. ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντα συμμετοχή (ανάλογα με τι από τα δύο έχει κάνει την εγγραφή)
2. Τυχόν τραπεζικά έξοδα και πρόσθετες χρεώσεις από άλλες τράπεζες στην πληρωμή με e–baking βαρύνουν αποκλειστικά τον καταθέτη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο